Winterbewoning

 

Het is mogelijk om een aanvraag te doen voor winterbewoning op Tuinpark Lissabon. De Bond stuurt ons bestuur formulieren voor deze aanvraag, wanneer deze beschikbaar zijn, zullen ze geplaatst worden op deze pagina. 

 

Een aantal voorwaarden is van belang:

- Je bent minstens twee jaar tuinder

- Winterbewoning is niet toegestaan met kinderen

- Om in aanmerking te komen voor winterbewoning ben je minstens vier nachten aanwezig

- Het tuinhuis moet aan een aantal voorwaarden voldoen (die zullen op het formulier omschreven zijn)

- Je moet een uittreksel van het bevolkingsregister aanleveren met je huidige woonadres

- Aanvragen lopen via het bestuur van Tuinpark Lissabon