Opzeggen lidmaatschap

 

 Als je je lidmaatschap wil opzeggen, doorloop je de volgende stappen:

 

• Je schrijft een brief of een mail aan het bestuur (tuinparklissabon@gmail.com) waarin je ons meedeelt dat je je lidmaatschap wil opzeggen. Let op: dit kan je alleen doen als je zelf ook de persoon bent die op het tuinregistratieformulier of het huurcontract vermeld staat. 

• Je krijgt van ons een ontvangstbevestiging waarin wij je ook meedelen dat het bestuur eerst gaat bekijken of je tuin en opstallen aan de voorschriften van de Bond van Volkstuinders en, voor zover van toepassing, het Huishoudelijk Reglement van Tuinpark Lissabon voldoen. 

• Van ons onderzoek krijg je per brief of mail bericht. Is alles in orde, dan verzoeken wij de waarderingscommissie je tuin en opstallen te waarderen.

• Voldoet je tuin en/of opstallen niet aan de regels dan zal je de benodigde aanpassingen moeten doen. Er zal pas getaxeerd worden als de gebreken zijn verholpen.

• Zodra de waardering is uitgevoerd ontvang je van ons een uitgebreid waarderingsrapport.

• Nadat je het waarderingsrapport voor akkoord hebt getekend, stuur je het aan het bestuur terug. Het bestuur zorgt nu dat het huisje te koop wordt aangeboden.

• De mededeling dat jouw huisje te koop wordt aangeboden zal bij de ingang van je tuin en in de mededelingenkastjes opgehangen worden. Daarnaast wordt het beschikbare huisje ook opgenomen op de website.

 

We corresponderen het liefst via de mail, dat voorkomt vertragingen of vermiste brieven.