Opzeggen lidmaatschap

 

Wat moet u doen en wat kunt u van ons verwachten.

• U (de persoon die op het tuinregistratieformulier of huurcontract vermeld staat) schrijft een brief of een email aan het bestuur waarin u ons meedeelt dat u uw lidmaatschap wilt opzeggen.

• U krijgt van ons een ontvangstbevestiging waarin wij u ook meedelen dat het bestuur nu eerst gaat bekijken of uw tuin en opstallen aan de voorschriften van de Bond van Volkstuinders en, voor zover van toepassing, het Huishoudelijk Reglement van Tuinpark Lissabon voldoen. 

• Van ons onderzoek krijgt u per brief of mail bericht. Is alles in orde dan gaan wij de taxatiecommissies verzoeken uw tuin en opstallen te taxeren.

• Voldoen uw tuin en/of opstallen niet aan de regels dan zult u aanpassingen moeten doen. Er zal dan pas getaxeerd worden als de gebreken zijn verholpen.

• Zodra de taxatie is uitgevoerd ontvangt u van ons een uitgebreid taxatierapport.

• Nadat u het taxatierapport voor akkoord heeft getekend, stuurt u het aan het bestuur terug. Het bestuur zorgt nu dat het huisje te koop wordt aangeboden.

• De mededeling dat uw huisje te koop wordt aangeboden zal bij de ingang van uw tuin en in beide mededelingenkastjes opgehangen worden en ook worden opgenomen de website.

 

Onze voorkeur gaat uit naar correspondentie per email.