Septic tank en stapelput

 

Op tuinpark Lissabon zijn de huisjes niet aangesloten op het riool maar heeft ieder huisje een eigen septic tank. Een septic tank is een tank voor huishoudelijk afvalwater waarin slib bezinkt en organische bestanddelen door rotting vernietigd worden, waarna het water geloosd kan worden op het oppervlaktewater. Een septic tank fungeert dus als een soort privé-rioolwaterzuiveringsinstallatie. Koester dit prachtige systeem door het goed te verzorgen. Gebruik alleen ecologische middelen, dus geen bleekmiddel of soda in het toilet om schoon te maken. Het ecologisch evenwicht wordt anders verstoord en in het ergste geval moet je de septic tank leegmaken en dat is geen fijn werkje.

 

Zo'n tank is een gesloten ecologisch systeem. Het afvalwater afkomstig uit het toilet wordt gezuiverd door bezinking. De bezinkbare delen van de vloeistof worden gescheiden door de zwaartekracht. Dit bezonken materiaal is een voedingsstof voor bacteriën die dit grotendeels verteren. Het is dus belangrijk deze bacteriën in leven te houden. Gooi dus geen agressieve schoonmaakmiddelen, zoals chloor, in het toilet. Die doden de bacteriën, ook in de septic tank. Het is ook beter om geen wc-papier door het toilet te spoelen. Dit is namelijk moeilijk te verteren. Hoe beter de bacteriecultuur haar werk kan blijven doen hoe langer uw septic tank zonder onderhoud blijft functioneren! Bij een juiste installatie stroomt het afvalwater van de keuken en douche niet in de septic tank, maar wordt het opgevangen en afgevoerd via een stapelput.