Afvoer van klein tuinafval

 

Samen zorgen we ervoor dat het tuinafval correct wordt afgevoerd, zodat we het opnieuw kunnen gebruiken als compost. Zie voor de locaties van de compostbakken ook de plattegrond.

 

a. Vers tuinafval moet zijn klein gemaakt en mag geen takken bevatten.

b. Vers tuinafval afval moet in de linker compostbak worden gestort.

c. De overige twee compostbakken mogen NIET worden gebruikt.

 

Uitleg

Het tuinafval moet jaarlijks door de groenploeg of de vrijwilligers van “Groen Werkt” kunnen worden “omgezet” naar de rechts gelegen compostbak. Hierdoor wordt de biomassa omgekeerd, opnieuw gemengd en kan de compostering verder verlopen. Dit proces wordt jaarlijks herhaald, zodat het materiaal drie jaar de gelegenheid krijgt om te composteren. Het proces mag niet worden onderbroken door vermenging met vers tuinafval. Aan het eind van de doorloopcyclus (een jaar per bak), kan de compost uit de derde compostbak worden geoogst.

 

De beschikbare algemene ruimte wordt hiermee efficiënt benut: Het organisch materiaal teert in zodat de inhoud van elk vervolgcompartiment met ca. eenderde kan worden verminderd. Dit betekent veel ruimte voor vers afval en in afnemende mate ruimte voor de tweede en derde fase van het composteringsproces.