Tuinbeurten

 

Rooster 2024

Toelichting

 

De tuinbeurten zijn op zaterdagen en zondagen van 09:30 uur tot 12:00 uur.

 

Als de tuinbeurt is uitgevoerd, is het belangrijk dat je jouw handtekening zet op de aftekenlijst van de teamleider. Je handtekening op deze lijst is je bewijs dat je de beurt hebt gedaan. Om je te helpen bij te houden hoeveel beurten je al hebt gedaan, streven wij ernaar om je meerdere keren per jaar een overzicht te sturen van uitgevoerde en nog uit te voeren beurten.

 

In verband met de goede planning van het onderhoud van ons tuinpark, vragen wij je alleen van de bovenstaande oproepdata af te wijken als het echt niet anders kan. Want alleen door een goede bemensing van de werkbeurten kunnen we samen zorgen dat ons park goed onderhouden blijft. Mocht je echt niet kunnen op de aangewezen dag, haal een gemiste tuinbeurt dan zo snel mogelijk in, bijvoorbeeld een week later of eerder. Tussen 23 maart en 2 november is er op iedere zaterdagochtend een werkploeg actief waarbij je je kan aansluiten. Inhalen op zondagochtend kan ook, maar let op: er is slechts één keer per maand een tuinwerkbeurt op zondag (zie de data hierboven).

 

Tuinwerkbeurten inhalen

Als je nog tuinbeurten moet inhalen uit 2023, dan kan dit tot 1 juli 2024. Je kan hiervoor iedere andere tuinbeurt gebruiken, dan die waarin je nu bent gepland voor 2024. Een inhaalbeurt telt alleen als je ook alle geplande tuinbeurten voor 2024 tot 1 juli hebt uitgevoerd. Na deze datum zal er een administratieve boete worden geheven van € 20,00 per niet gewerkt uur over 2023. Bovendien moeten de niet gewerkte uren alsnog worden ingehaald. De boete is dus niet in plaats van een werkuur.

 

Tuinbeurt met meerdere personen van één tuin of je laten vervangen door iemand anders

Met meerdere personen van dezelfde tuin een tuinbeurt doen, telt als één beurt. Het is niet toegestaan om met twee personen van dezelfde tuin aan de tuinbeurt te beginnen en in de pauze weg te gaan. Het is wel toegestaan om een tuinbeurt te laten uitvoeren door een ander.

 

Heb je vragen over de tuinbeurten, stuur die dan naar tuinparklissabon@gmail.com