Schouw

 De schouw is een jaarlijkse rondgang op alle tuinen van leden van de bouw- en tuincommissie. Zij controleren dan of tuinders zich aan de regels van ons tuinpark houden. Wanneer zij vaststellen dat tuinders zich niet voldoende aan de regels houden, zal het bestuur contact opnemen met deze tuinders om afspraken te maken over het nakomen van de regels.

 

Regels voor veiligheid, goed samenleven en onderhoud 

De regels waaraan alle tuinders zich moeten houden, staan beschreven in het Tuinreglement van de Bond van Volkstuinders en het Huishoudelijk Reglement van ons tuinpark. De regels gaan hoofdzakelijk over veiligheid, goed samenleven en algemeen onderhoud op het park.  Toen u lid werd  van de Bond van Volkstuinders, heeft u een contract ondertekend waarin u toezegde zich aan deze regels te houden. 

 

Meer duidelijkheid over de regels en de schouw

In het verleden is gebleken dat niet alle tuinders even goed op de hoogte zijn van de regels. Ook bleek dat niet alle tuinders de regels goed begrijpen. En niet iedereen was duidelijk waarop wordt gelet in de schouw. Om meer duidelijkheid te geven, heeft het bestuur, in overleg met de Bouwcommissie, een overzicht gemaakt van regels die, in de komende schouw, speciale aandacht krijgen. Voor elke regel wordt ook toegelicht waarom deze speciale aandacht krijgt. 

 

Dit zijn de regels die extra aandacht krijgen in de schouw in drie categorieën:

• De regels in het belang van uw veiligheid en die van andere tuinders. 

• Regels om schade te voorkomen aan de flora en fauna op onze tuin. 

• Regels die het mogelijk maken om de waterleiding van ons complex te kunnen onderhouden.

 

Categorie 1: regels in belang van de veiligheid

 

1.A Regels voor een veilig gebruik van gasflessen:

Een gasfles moet in een kist zodat de gasfles niet wordt blootgesteld aan te grote temperatuurverschillen Door de te grote temperatuurverschillen kunnen onderdelen van de gasfles gaan lekken.

Gasslangen moeten op tijd zijn gewisseld in verband met uitdroging. Uitdroging verhoogt het risico op lekkage. Op de slang staat wanneer deze moet worden vervangen.

Gaskisten moeten ventilatiegaten hebben zodat er geen gas in de kist kan ophopen. Een ophoping van gas kan een ontploffing veroorzaken. Er mogen geen sloten op de gaskisten zitten. Bij brand kan het namelijk nodig zijn de fles snel dicht te draaien of weg te halen. 

 

1.B Regels in verband met de toegang tot de tuin en vluchtwegen bij calamiteiten (bijvoorbeeld brand, ongelukken, etc).

Het moet mogelijk zijn om het huisje heen te lopen zodat:

- het huisje overal goed bereikbaar is bij brand of andere calamiteiten

- vluchtwegen uit het huisje goed begaanbaar zijn

- Het pad naar het huisje moet goed begaanbaar zijn in verband met:

     de bereikbaar van het huisje voor nooddiensten

     de vluchtwegen uit het huisje en de tuin 

- Het tuinnummer moet goed zichtbaar zijn zodat de tuin goed vindbaar is voor nooddiensten bij een calamiteit (brand, ongeluk, etc)

- Elke tuin moet achterop de tuin een toegang hebben tot de naastgelegen tuinen zodat de tuin ook aan de achterkant een vluchtweg heeft.

- Takken en andere begroeiing over de openbare paden mogen geen hindernis vormen voor ambulances of brandweerwagens. Dat betekent dat overhangende takken moeten zijn gesnoeid. 

 

1.C Regels over het gebruik van vuur op de tuin.

Open vuur op de tuin is verboden omdat onze tuinen op veen liggen. Veen is brandbaar. Als veen eenmaal brandt, is het bijna niet meer te blussen (ter illustratie: gedroogd veen, het zogenaamde turf, werd vroeger gebruikt om de kachel mee te stoken). 

Barbecues en kachels met afgeschermd vuur (met een luik of een rooster) zijn overigens wel toegestaan mits deze met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt.

 

Categorie 2: regels om schade te voorkomen aan de flora en fauna op onze tuin

Duizendknoop en de Reuze Berenklauw moet worden verwijderd. Beiden zijn zeer sterk woekerende planten. Zij kunnen onbeheersbaar worden en alle overige planten kunnen verdringen

Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is verboden in verband met de bescherming van flora en fauna

Bomen die scheef hangen of dood zijn en daarom makkelijk kunnen omwaaien of takken kunnen verliezen moeten worden verwijderd. Deze bomen kunnen namelijk niet alleen schade veroorzaken maar ook gevaarlijk zijn.

 

Categorie 3: regels in belang van het onderhoud aan de waterleiding: 

De waterput van iedere tuin moet toegankelijk zijn zodat de bouwcommissie de hoofdkraan op iedere tuin kan dichtdraaien als dat nodig is. Dit is soms nodig voor reparaties aan het waterleidingsysteem voor de tuin om een lekkage op te kunnen sporen.

 

Vragen en opmerkingen hebben over de schouw, de regels en de toelichting zijn natuurlijk welkom. U kunt die stellen via tuinparklissabon@gmail.com, op de spreekuren of bestuursleden aanspreken op het park.