Schouw

 

De schouw is een jaarlijkse rondgang op alle tuinen van leden van de bouw- en tuincommissie. Zij controleren of tuinders zich aan de regels van ons tuinpark houden. Wanneer zij vaststellen dat tuinders zich niet voldoende aan de regels houden, zal het bestuur contact opnemen met deze tuinders om afspraken te maken over het nakomen van de regels.

 

Bij de schouw wordt me name gelet op de volgende punten:

 

Categorie 1: regels in belang van de veiligheid

1A Regels voor een veilig gebruik van gasflessen:

 • Een gasfles moet in een kist zodat de gasfles niet wordt blootgesteld aan te grote temperatuurverschillen. Door te grote temperatuurverschillen kunnen onderdelen van de gasfles gaan lekken. Gaskisten moeten ventilatiegaten hebben zodat er zich geen gas in de kist kan ophopen. Een ophoping van gas kan een ontploffing veroorzaken.
 • Gasslangen moeten op tijd zijn gewisseld in verband met uitdroging. Uitdroging verhoogt het risico op lekkage. Op de slang staat wanneer deze moet worden vervangen.
 • Er mogen geen sloten op de gaskisten zitten. Bij brand kan het namelijk nodig zijn de fles snel dicht te draaien of weg te halen. 

 

1B Regels in verband met de toegang tot de tuin en vluchtwegen bij calamiteiten (bijvoorbeeld brand, ongelukken, etc). En algemene indruk tuin rondom het tuinhuis. 

 • Het tuinnummer moet goed zichtbaar zijn, zodat de tuin goed vindbaar is voor nooddiensten bij een calamiteit (brand, ongeluk, etc.).
 • Het is mogelijk om om het huisje heen te lopen.
 • Het pad naar het huisje is goed begaanbaar.
 • Takken en andere begroeiing over de openbare paden vormen geen hindernis vormen voor ambulances of brandweerwagens. Dat betekent dat overhangende takken moeten zijn gesnoeid.
 • De omgeving van het tuinhuis ziet er in het algemeen verzorgd uit.

 

Categorie 2: regels om schade te voorkomen aan de flora en fauna op onze tuin en onderhoud algemeen

 • Duizendknoop en reuze berenklauw moeten worden verwijderd, dit zijn namelijk zeer sterk woekerende planten. Zij kunnen onbeheersbaar worden en alle overige planten verdringen.
 • Bomen die gevaarlijk scheef staan of dood zijn en daarom makkelijk kunnen omwaaien of takken kunnen verliezen, moeten worden verwijderd. Deze bomen kunnen namelijk niet alleen schade veroorzaken maar ook gevaarlijk zijn.
 • Bomen mogen niet op de beschoeiing staan, omdat zij de beschoeiing kapot drukken. De minimale afstand tot de beschoeiing moet één meter zijn.
 • De tuin is voldoende onderhouden.

 

Categorie 3: regels in belang van het onderhoud aan de waterleiding

 • De waterput van iedere tuin moet goed te vinden en goed toegankelijk zijn.

 

Vragen en opmerkingen over de schouw, de regels en de toelichting zijn natuurlijk welkom. Je kunt die stellen via tuinparklissabon@gmail.com.