Schouw

 De schouw is een jaarlijkse rondgang op alle tuinen van leden van de bouw- en tuincommissie. Zij controleren dan of tuinders zich aan de regels van ons tuinpark houden. Wanneer zij vaststellen dat tuinders zich niet voldoende aan de regels houden, zal het bestuur contact opnemen met deze tuinders om afspraken te maken over het nakomen van de regels.

 Hieronder een opsomming van de belangrijkste punten.

 

Categorie 1: regels in belang van de veiligheid

1A Regels voor een veilig gebruik van gasflessen:

• Een gasfles moet in een kist zodat de gasfles niet wordt blootgesteld aan te grote tempratuurverschillen Door de te grote temperatuurverschillen kunnen onderdelen van de gasfles gaan lekken. Gaskisten moeten ventilatiegaten hebben zodat er geen gas in de kist kan ophopen. Een ophoping van gas kan een ontploffing veroorzaken.

• Gasslangen moeten op tijd zijn gewisseld in verband met uitdroging. Uitdroging verhoogt het risico op lekkage. Op de slang staat wanneer deze moet worden vervangen.

• Er mogen geen sloten op de gaskisten zitten. Bij brand kan het namelijk nodig zijn de fles snel dicht te draaien of weg te halen. 

1B Regels in verband met de toegang tot de tuin en vluchtwegen bij calamiteiten (bijvoorbeeld brand, ongelukken, etc). En algemene indruk tuin rondom het tuinhuis. 

• Het tuinnummer moet goed zichtbaar zijn zodat de tuin goed vindbaar is voor nooddiensten bij een calamiteit (brand, ongeluk, etc).

• Het moet mogelijk zijn om het huisje heen te lopen .

• Het pad naar het huisje moet goed begaanbaar zijn .

• Takken en andere begroeiing over de openbare paden mogen geen hindernis vormen voor ambulances of brandweerwagens. Dat betekent dat overhangende takken moeten zijn gesnoeid.  Min. 3m hoog (takken en struiken)/ 3m breed (pad) .

• De omgeving van het tuinhuis ziet er in het algemeen verzorgd uit.

 

Categorie 2: regels om schade te voorkomen aan de flora en fauna op onze tuin en onderhoud algemeen

• Duizendknoop en Reuze Berenklauw moeten worden verwijderd.  Zijn zeer sterk woekerende planten. Zij kunnen       onbeheersbaar worden en alle overige planten kunnen verdringen.

• Bomen die scheef hangen of dood zijn en daarom makkelijk kunnen omwaaien of takken kunnen verliezen moeten worden verwijderd. Deze bomen kunnen namelijk niet alleen schade veroorzaken maar ook gevaarlijk zijn.

• De tuin is voldoende onderhouden.

• Bomen mogen niet op de beschoeiing staan omdat zij de beschoeiing kapot drukken. Zij moeten minstens één meter van de beschoeiing staan.

 

Categorie 3: regels in belang van het onderhoud aan de waterleiding: 

• De waterput van iedere tuin moet te vinden zijn en toegankelijk.

 

 

 

Vragen en opmerkingen hebben over de schouw, de regels en de toelichting zijn natuurlijk welkom. U kunt die stellen via tuinparklissabon@gmail.com, op de spreekuren of bestuursleden aanspreken op het park.