Geschiedenis

 

In de jaren zestig werd een gedeelte van de bestaande Rijksweg 4 (nu de A4) verlegd om een aansluiting op de nieuwe Ringweg om Amsterdam (A10) te kunnen maken, om ruimte te bieden voor de nieuwe spoorlijn naar Schiphol en Den Haag en om ruimte te maken voor meer rijstroken. Om dat voor elkaar te krijgen werd een groot dijklichaam door de Riekerpolder aangelegd. Dit ging onder andere ten koste van het zuidelijke deel van het Siegerpark en het Bijenpark. Als compensatie voor het verloren deel van het Bijenpark werd in 1965 een Nieuw Bijenpark aangelegd in de Eendrachtpolder ten westen van Geuzenveld, bij Oud-Osdorp. Het nieuwe dijklichaam sloot bij de Schinkelsluis met het knooppunt De Nieuwe Meer aan op de Ringweg. Hiervoor werd een deel van het volkstuinpark Ons Buiten opgeofferd. Dit werd onder andere gecompenseerd door aanleg van tuinpark Lissabon aan de Sloterweg in 1968.

  

De eerste aanblik van het nieuwe tuinpark was nogal deprimerend. Als je op de parkeerplaats stond keek je zo uit op het talud van de A4. Een maagdelijk stuk zwarte grond van 200 meter breed en 225 meter diep. De rode piketpaaltjes die de percelen aangaven stonden als vroege tulpen in de koude grond. De enige begroeiing waren de bomen en struiken die de gemeente had geplant op de buitensingels en wat we nu landtongen noemen. Het waren wel heel kleine boompjes.

 

De saamhorigheid was gelukkig groot en iedereen hielp elkaar. De meeste huisjes op Ons Buiten werden dan ook plank voor plank afgebroken en op Lissabon weer opgebouwd. Andere tuinders kozen voor een nieuw te bouwen huisje. De eerste jaren was het buffelen. Water moest nog aangelegd worden, septictanks nog ingegraven en oliestellen gevuld worden. Het was echt behelpen. Geen accu’s, geen zonnepanelen, geen koelkasten. Maar volkstuinders zijn vindingrijk. Soms kom je in een tuin nog een ondergrondse koelkist tegen. Ze werken trouwens nog steeds goed!

 

Huidige situatie

Tuingroep Lissabon is inmiddels uitgegroeid tot een groene oase. Lissabon is een betrekkelijk klein tuinpark met 108 tuinen. Het park is ca. 5,8 hectare groot. Het tuinpark is gelegen tussen het oude idyllische lint Sloterweg aan de noordzijde, de Anderlechtlaan aan de westzijde en aan de zuidkant de snelweg A4. Het ligt tevens in een reeks groengebiedjes: het Reigersbosje, het Siegerpark en tuinpark Bijenpark en heeft daardoor een relatief groene omgeving. De rand van het park wordt gevormd door een waterpartij en een groenzone met bomen en houtwallen, waartussen een wandelroute ligt. 

 

Toegankelijkheid en oriëntatie

Het tuinpark ligt op loop- en fietsafstand van de stad, direct bij woonwijken Nieuw Sloten en de Aker en is goed bereikbaar vanuit de westelijke tuinsteden via recreatieve langzame verkeerroutes. Het complex is vanaf de Sloterweg zichtbaar. Aan deze zijde ligt de enige entree van de tuin. Vanaf de A4 zuidzijde is het park goed zichtbaar maar vanaf het westen minder. Van eind maart tot half oktober kan iedereen dit wandelpark bezoeken. In 2003 is door het aanleggen van bruggetjes naar het Bijenpark en Siegerpark een interessant wandelgebied ontstaan voor de bewoners van de aanliggende wijken.