Natuurlijk Tuinieren

Het was een heel geslaagd feest op 1 juni 2019. We zijn als Tuinpark nu in het bezit van wel 3 stippen. Gefeliciteerd allemaal! Het rapport wordt op de foto hieronder aan Mineke Heslinga overhandigd door Ruud Grondel, de voorzitter van de AVVN.

 


Eindrapport NKNT Tuinpark Lissabon 2019

Download
Advies-Lissabon.docx.pdf
Adobe Acrobat document 1.5 MB

 

Mineke kondigt het praatje aan van stadsdeelbestuurder Nieuw-West Ronald Mauer. Hij zal ook later het lint van de Natuurlijk Tuinieren wandeling doorknippen.

 

Op 1 juni 2019 om 15.00 uur was het dan zover. Het keurmerk “natuurlijk tuinieren’ worden uitgereikt aan Tuinpark Lissabon. Om 15 uur was de onthulling van het behaalde aantal stippen! 3 STIPPEN ! We hebben er een geweldig feest van gemaakt met veel gasten, acts, muziek en hapjes.

Op donderdag 13 april 2017 hebben drie keurmeesters van de AVVN ons tuinpark bezocht. Zij hebben gekeken naar wat wij al hebben gedaan op ons tuinpark en wat er verbeterd kan worden. De AVVN zal een rapport samenstellen. Aan de hand hiervan kunnen wij ons dan inzetten voor het behalen van dit keurmerk.

 

 

Natuurlijk tuinieren van start

De afgelopen tijd is er een begin gemaakt met een aantal projecten om natuurlijk tuinieren binnen het tuinpark te realiseren en het keurmerk van het AVVN te behalen. Hiertoe heeft onder meer een bijeenkomst plaatsgevonden met het AVVN. En ons tuinpark is al aardig ver gevorderd. Het Keurmerk (AVVN) heeft drie pijlers waaraan vastgehouden worden, nl. 1 Natuur, 2. Duurzaamheid, 3. Communicatie/Educatie.

Wat hebben we zoal gedaan: stapelmuurtjes geplaatst, insekten hotels opgehangen, maagdenpalm geplant in de algemene borders ter bestrijding van zevenblad. De Japanse Duizendknoop moet worden bestreden d.m.v. een ontmoedigingsbeleid

 

 

 

Het natuurlijk tuinieren is gebaseerd op het inrichtingsplan en het Advies Natuurlijk Tuinieren Lissabon