Natuurlijk Tuinieren


Eindrapport NKNT Tuinpark Lissabon 2019

Download
Advies-Lissabon.docx.pdf
Adobe Acrobat document 1.5 MB

 Natuurlijk tuinieren van start

De afgelopen tijd is er een begin gemaakt met een aantal projecten om natuurlijk tuinieren binnen het tuinpark te realiseren en het keurmerk van het AVVN te behalen. Hiertoe heeft onder meer een bijeenkomst plaatsgevonden met het AVVN. En ons tuinpark is al aardig ver gevorderd. Het Keurmerk (AVVN) heeft drie pijlers waaraan vastgehouden worden, nl. 1 Natuur, 2. Duurzaamheid, 3. Communicatie/Educatie.

 

Wat hebben we zoal gedaan: stapelmuurtjes geplaatst, insectenhotels opgehangen, maagdenpalm geplant in de algemene borders ter bestrijding van zevenblad. De Japanse Duizendknoop moet worden bestreden d.m.v. een ontmoedigingsbeleid

 

Het natuurlijk tuinieren is gebaseerd op het inrichtingsplan en het Advies Natuurlijk Tuinieren Lissabon