Commissies

  

Tuinpark Lissabon is een tuinpark met veel actieve tuinders en daar zijn we trots op! Er bestaan meerdere commissies op de tuin die samen met het bestuur en de tuinders Lissabon draaiende houden. Hieronder vind je meer informatie over de commissies. Wil je meer weten over een commissie, een keertje meelopen of commissielid worden, stuur dan een mail naar tuinparklissabon@gmail.com en we brengen je in contact met de coördinator! 

 

Bouwcommissie

De Bouwcommissie is verantwoordelijk voor alle algemene opstallen en –voorzieningen op het terrein en voor het toezicht op bouwsels en verbouwingen op de tuinen. Daarnaast controleert de commissie bouwtekeningen van tuinders, voert zij schouwen uit en bepaalt ze de waarde van huisjes en tuinen als die verkocht worden. Deze commissie is nog op zoek naar leden! 

 

Groengroep

De Groengroep is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gemeenschappelijk deel van het park en al het algemeen groen. 

 

Kantinecommissie

De Kantinecommissie is verantwoordelijk voor de kantine en het organiseren van activiteiten voor de leden. 

 

Winkelcommissie

De Winkelcommissie is verantwoordelijk voor de in- en verkoop van tuindersspullen en gasflessen. 

 

PR-commissie

De PR-commissie houdt zich bezig met de website, social media en lokale media waarop we aandacht vragen voor ons mooie tuinpark.

 

Arbo

De Arbo-commissie is verantwoordelijk voor de arbo-omstandigheden op het tuinpark.

 

EHBO

Op het tuinpark zijn een aantal EHBO’ers aanwezig voor het geval dat, maar deze commissie kan altijd meer helpende handen gebruiken!

 

Ontspanningscommissie

De ontspanningscommissie overziet de bingo, het klaverjassen en de knutsel- en schilderclub

 

Natuurlijk Tuinieren

Deze commissie waarborgt de biodiversiteit op ons tuinpark en zet zich in voor het keurmerk "Natuurlijk Tuinieren", waarvan wij momenteel drie van de vier stippen behaald hebben! Voor meer informatie kun je verder lezen onder "Natuurlijk Tuinieren". 

 

In ons organogram zie je precies welke bestuursleden aan welke commissie zijn gekoppeld en welke taken opgepakt worden door wie. Wil je hier meer over weten, of wil je in contact komen met een van de bestuurs- of commissieleden? Stuur dan een mail naar tuinparklissabon@gmail.com.