Commissies

Ondanks een succesvolle commissiedag op 9 april zijn een aantal commissies nog naarstig op zoek naar nieuwe leden! Zie voor meer informatie over een aantal van onderstaande commissies ook de pagina's van de commissies.

 

De Bouwcommissie en EHBO-commissie zoeken nog leden. Meer weten? Neem contact op met de commissie of het bestuur en zet je ook in een voor een groen, veilig en mooi tuinpark!

 

Bouwcommissie

De Bouwcommissie is verantwoordelijk voor alle algemene opstallen en –voorzieningen op het terrein en voor het toezicht op bouwsels en verbouwingen op de tuinen. Daarnaast controleert de commissie bouwtekeningen van tuinders, voert zij schouwen uit en taxeert zij tuinen. Deze commissie is nog op zoek naar leden! Coördinator: Hans van de Koevering. 

 

Groengroep

De Groengroep is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gemeenschappelijk deel van het park en al het algemeen groen. Coördinator: Otto Stapel. 

 

Kantinecommissie

De Kantinecommissie is verantwoordelijk voor de kantine en het organiseren van activiteiten voor de leden.

Coördinator: Jan Kok. 

 

Winkelcommissie

De Winkelcommissie is verantwoordelijk voor de in- en verkoop van tuindersspullen en gasflessen. Coördinator: Joe Derks. 

 

Communicatiecommissie

Huisstijl, nieuwsbrief, flyers, posters en website vallen onder de verantwoordelijkheid van de communicatiecommissie. Coördinator: Han van den Hoogen.

 

Arbo

De Arbo commissie is verantwoordelijk voor de arbo-omstandigheden op het tuinpark. Coördinator : Arjan Haselaar.

 

EHBO

Op het tuinpark zijn een aantal EHBO’ers aanwezig voor het geval dat, maar deze commissie kan altijd meer "helpende" handen gebruiken! Coördinator: Alina.

 

Ontspanningscommissie

De ontspanningscommissie overziet de bingo, het klaverjassen en de knutsel en schilderclub. Coördinator: Dory Corbeek.

 

Natuurlijk Tuinieren

Deze commissie waarborgt de biodiversiteit op ons tuinpark en zet zich in voor het keurmerk "Natuurlijk Tuinieren", waarvan wij momenteel drie van de vier stippen behaald hebben! Coördinatoren: Mineke Heslinga en Peter van der Woning. Voor meer informatie: zie en "Natuurlijk Tuinieren".