Commissies

De Commissies bestaan uit de volgende groepen:

Groengroep

De Groengroep is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gemeenschappelijk deel van het park en al het algemeen groen. Coördinator: Mineke Heslinga

Kantinecommissie

De Kantinecommissie is verantwoordelijk voor de kantine en het organiseren van activiteiten voor de leden.

Coördinator: 

Bouwcommissie

De Bouwcommissie is verantwoordelijk voor alle algemene opstallen en –voorzieningen op het terrein en voor het toezicht op bouwsels en verbouwingen op de tuinen. Coördinator: Dick Lute

Communicatie commissie

Huisstijl, nieuwsbrief, flyers, posters en website vallen onder de verantwoordelijkheid van Dory Corbeek en Han van den Hoogen

Arbo

De Arbo commissie is verantwoordelijk voor de arbo omstandigheden op het tuinpark.

Coördinator : Arjan Haselaar

EHBO

Op het tuinpark zijn een flink aantal EHBO’ers aanwezig voor het geval dat. Coördinator: 

Klaverjascommissie

Op het tuinpark wordt volop geklaverjast. Coördinator: Loes Konings