Structuur

 Lissabon is één afdeling van de Bond van Volkstuinders en heeft een eigen afdelingsbestuur, die de belangen behartigt van de tuinders en verantwoording aflegt aan de tuinleden d.m.v. ledenvergaderingen. Het afdelingsbestuur word ondersteund door de commissies met een coördinator  en commissieleden. Tuinders geven wensen en adviezen aan bij  commissies en/of bestuur. Uitvoering van alle werkzaamheden gebeurt door tuinders, o.l.v. de coördinator die overlegt/verantwoordelijkheid bespreekt  met het bestuur. 

 

Uitgangspunt is de visie en het reglement van de bond van volkstuinders. Tuinpark Lissabon heeft dit uitgangspunt vertaald naar een afdelingsvisie en reglement. 

 

Groencommissie 

Adviseert het afdelingsbestuur m.b.t. algemeen groen van ons park. Organiseert cursussen en/of voorziet informatie-en/of -instructiemateriaal  m.b.t. het tuinonderhoud en m.n. het natuurlijk tuinieren aan tuinders. Voert de administratie van het algemeen werk, door tuinders, in het groen.

 

Bouwcommissie 

Adviseert het bestuur m.b.t. onderhoud van de algemene gebouwen/opstal van ons park. Overziet de waterleiding en waterhuishouding van het park. Taxaties en schouw van tuinhuisjes i.s.m. met de groencommissie.

 

Kantinecommissie 

Adviseert het bestuur m.b.t. activiteiten en gebruik van de kantine en de directe omgeving.

 

Klaverjascommissie

Adviseert en organiseert de activiteit klaverjassen op ons park. In samenwerking met de kantinecommissie.

 

Winkelcommissie

Adviseert het bestuur m.b.t.  inkoop en verkoop van artikelen in de winkel en de openingstijden. Biedt  informatie aan tuinders over de artikelen die verkocht  worden.

 

EHBO-commissie

Adviseert het bestuur m.b.t. hun activiteiten op ons park, de toegankelijkheid van en samenwerking met hulpdiensten. zorgt voor materialen die vereist zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Biedt haar kennis,  organiseert cursussen voor tuinders.

 

Arbocommissie

Adviseert het bestuur over veiligheidsaspecten op ons park. 

 

 

Tuinpark Lissabon is een park voor en door tuinders. 

Alle tuinleden dragen een steentje bij door middel van het deelnemen aan diverse activiteiten van commissies.