Vacature

Hamer gezocht om spijkers met koppen te slaan voor tuinpark Lissabon

Per direct

Vacature: Bestuurslid Volkstuinenbeleid

 

Er is bij het bestuur een noodzakelijke vacature opengesteld om te komen tot een passend actieplan voor tuinpark Lissabon binnen de voorwaarden van de bond van volkstuinen (nota spijkers met koppen) en de nota gemeente Amsterdam 2020. 

 

Kan jij een passend uitvoeringsplan samenstellen en schrijven met enthousiaste tuinleden?

 

Wil jij met andere betrokken leden van de Bond van Volkstuinders en gemeente onze belangen behartigen?

 

Ben jij diegene die als nieuwe bestuurslid wil aantreden en oog en oor heeft voor wat tuinpark Lissabon nodig heeft? Je doet deze klus natuurlijk niet alleen. Er zijn al verschillende tuinders die willen meedoen en meedenken

 

Wil je meer weten over deze vacature neem dan contact op met Marieke Poolman, 06 44718089  of stuur een mailtje naar tuinparklissabon@gmail.com. Tuinders die geen bestuurslid willen worden maar wel actief willen bijdragen aan ons  uitvoeringsplan zijn natuurlijk  ook van harte welkom

Aanleiding

Het gemeentebestuur wil dat de volkstuinparken behouden blijven, maar ook dat veel meer Amsterdammers gebruik van de parken kunnen maken. Dat betekent dat de parken moeten moderniseren, meer functies moeten krijgen en toegankelijker moeten worden. Uiterlijk in 2035 moeten de Amsterdamse volkstuinparken een stevig onderdeel zijn geworden van de stad. Voor Amsterdammers is het volkstuinpark bij hen in de buurt dan een normale plek om heen te gaan, om te ontspannen, (mee) te tuinieren of op een andere manier te recreëren. Veel meer Amsterdammers dan nu tuinieren op de volkstuinparken, en ook zij die niet willen of kunnen tuinieren, voelen zich er van harte welkom. De volkstuinparken zijn van iedereen geworden

 

Elk volkstuinpark gaat vanaf 2021 een proces van transformatie in om invulling te geven aan de gewenste vernieuwing. 

Elk volkstuinpark maakt binnen één jaar (de prioritaire parken) of twee jaar (o.a. Park Lissabon) een plan van aanpak voor de eigen transformatie met concrete acties voor de komende tien tot vijftien jaar, gericht op de doelen die de gemeente gesteld heeft. Hierbij worden de parken ondersteund door de gemeente en (de aangesloten parken) door de Bond van Volkstuinders. Het plan van aanpak verschilt voor elk volkstuinpark; het hangt af van het karakter van het volkstuinpark en de ligging in de stad. Het Beleidsplan van de Bond van Volkstuinders ‘Spijkers met koppen’ dat in december 2019 is vastgesteld vormt de basis voor de samenwerking met de gemeente in deze opgave; ruim twee derde van de volkstuinparken in Amsterdam is bij de Bond aangesloten.

 

Vertaalslag actieplan tuinpark Lissabon

De grote variatie aan mogelijkheden is vertaald in zes moderniseringsthema’s: 

• Het vergroten van de toegankelijkheid (openbaarheid, bereikbaarheid en   publieksgerichtheid); 

• Het versterken van het sociaal-recreatieve medegebruik van volkstuinparken en de daar aanwezige voorzieningen; 

• Het verbreden van het aanbod van functies, voorzieningen en activiteiten voor specifieke doelgroepen; 

• Het bieden van nieuwe tuinier mogelijkheden voor nieuwe groepen tuinders; 

• Het vervullen van een voorbeeldfunctie op het gebied van natuur-en milieuvriendelijke inrichting en beheer; 

• Samenwerking en netwerkvorming op het gebied van recreatie, welzijn/zorg, cultuur/ hobby, onderwijs/educatie, sport/spel.