Nieuws

De gemeente wil de huurprijs 500% verhogen

 

Zoals de meesten van jullie vast al weten, heeft de gemeente haar concept-Uitvoeringsstrategie Tuinparken gepubliceerd: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/coalitieakkoord-uitvoeringsagenda/gezonde-duurzame-stad/groen-amsterdam-2050/uitvoeringsstrategie-volkstuinenbeleid/. De gemeenteraad zal 16 of 20 december een definitief besluit nemen over de plannen. 

 

Wat is de Uitvoeringsstrategie Tuinparken en wat staat er in?

De uitvoeringsstrategie is de concretisering van de Groenvisie van de gemeente, de visie waarover lang is onderhandeld met de Bond van Volkstuinders en waarover al een paar keer is gesproken op onze ALV´s en de Vroegop. Voor de tuinders die de discussie gevolgd hebben, moet inmiddels duidelijk zijn dat de gemeente de functie van de tuinparken over een andere boeg wil gooien dan wij gewend zijn: parken mogen niet langer meer alleen voor tuinders zijn. In plaats daarvan moeten de tuinparken veel meer bijdragen aan de biodiversiteit in de stad en groene ruimte bieden voor de buurt om de parken heen. Omdat wij wel begrijpen dat dat nodig is, zijn wij hiermee op Lissabon ook al een tijdje bezig door Natuurlijk Tuinieren, de aankoop van de Osiratuin en het uitnodigen van de buurt op het park.

 

Maar uit de concept-Uitvoeringsstrategie Tuinparken is nu gebleken dat de plannen van de gemeente forse gevolgen gaan hebben voor de inrichting van de tuinparken en de tuinkosten. Wat betreft de inrichting van de parken, heeft de gemeente verschillende plannen. Zo stelt de gemeente dat 20% van alle parken openbaar en altijd toegankelijk moeten worden. Verder vindt de gemeente dat de huidige tuinen moeten worden opgedeeld in kleinere tuinen zodat meer mensen een tuin kunnen hebben op de parken. 

 

Het voorstel is ook de huurprijs van de grond bijna 500% te verhogen: van € 0,47 per m2 naar € 2,25 per m2 in 2022. Argument is dat de huurprijs al heel lang alleen maar is geïndexeerd en de prijs nu gemoderniseerd moet worden. Of de extra huuropbrengst ook extra investeringen in de parken zullen betekenen, gaat de stad nog bekijken nadat de huur is verhoogd. Wel geeft de gemeente nu al aan dat wij het grootste gedeelte van het beheer zelf moeten blijven doen. En dat alles in ruil voor meer bestaanszekerheid voor de parken: de gemeente garandeert het bestaan van de tuinparken tot 2050.

 

De tuinders zijn in opstand gekomen

Kortom, we moeten dus veel ruimte inleveren, veel meer gaan betalen en wel al het werk zelf blijven doen zodat de gemeente de parken niet opheft. Het zal niemand verbazen dat de plannen weinig positief zijn ontvangen door de tuinders van Amsterdam. Met de Bond van Volkstuinders en de grote parken voorop, is er een enorme tegenactie gestart om het besluit van de gemeenteraad te beïnvloeden. Zo hebben jullie de petitie misschien al ingevuld: https://petities.nl/petitions/behoud-de-amsterdamse-volkstuinen?locale=nl

 

Ook  is er een publiciteitsoffensief gestart, bijvoorbeeld in het Parool 

(https://www.parool.nl/amsterdam/volkstuinen-worden-onbetaalbaar-de-huur-gaat-van-1900-naar-16-000-euro~b00790ae/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F) en de Volkskrant (https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/groenlinks-blijf-van-de-volkstuinen-af~b7635360/)

 

Als laatste actie bereiden de Tuinparken een gezamenlijke inspraak voor in de gemeenteraad op 8 december bij de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening. 

 

Wat kan elke tuinder zelf doen tegen de plannen?

Natuurlijk proberen wij als bestuur van een klein park, mee te helpen bij het verzet tegen de plannen. Wij voorzien namelijk ook grote problemen voor Lissabon als deze plannen worden doorgezet. Wij sluiten daarom aan bij de initiatieven van de Bond van Volkstuinders en de andere parken. 

 

Maar hoe meer tuinders laten weten wat zij vinden van de plannen, hoe beter. Dus als je zelf iets wil doen, zou je het volgende kunnen doen:

 

• Onderteken de petitie: https://petities.nl/petitions/behoud-de-amsterdamse-volkstuinen?locale=nl

 

• Stuur een mailtje met je mening over de plannen naar de raadscommissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente   Amsterdam voor 8 december a.s. (mailboxraadscommissieROvoorburgers@amsterdam.nl). De commissie bestaat uit gemeenteraadsleden. Deze commissie bereidt het besluit in de gemeenteraad voor en vergadert over de Uitvoeringsstrategie Tuinparken op 8 december a.s.  

 

• Benader mensen waarvan je weet dat zij in de gemeenteraad zitten, leg ze uit wat de plannen zijn en wat je denkt dat de gevolgen gaan zijn. Deze mensen kun je ook vragen dit te bespreken in hun raadsfractie. 

 

• Kijk op: https://sloterdijkermeer.nl/15v1/ : Hoe stuur je je persoonlijke brief naar de raadscommissie RO.

 

 

 

 

 

Autoluw maken van Sloten en Nieuw Sloten

De laatste week bereiken ons vragen over de toekomst van ons Tuinpark. Dit heeft meer dan onze gewone aandacht.

 

Naast de aangekondigde Uitvoeringsstrategie van de gemeente speelt er ook de “afsluiting” van de wijk Sloten en Nieuw Sloten voor doorgaand sluipverkeer om verkeersoverlast tegen te gaan. (https://www.amsterdam.nl/aker-sloten-nieuw-sloten/slimme-camera-sloten-nieuw-sloten/). De maatregel betekent dat ons park voor iedereen bereikbaar blijft maar dat de meeste van ons daarvoor moeten omrijden om geen boete te krijgen.  

 

Wat is de gemeente van plan met deze “afsluiting”?

Per 1 juni 2021 wil de gemeente het autoverkeer gaan regelen door middel van zogenaamde “elektronische knippen”. Deze “elektronische” knip wordt bewaakt met slimme camera’s. Dit betekent dat wanneer jouw motorvoertuig bij de RDW NIET geregistreerd staat in de wijken Sloten en/of Nieuw Sloten, je een bekeuring krijgt wanneer je gesignaleerd wordt door een van de camera’s. Eigenaren van geregistreerde voertuigen krijgen automatisch een ontheffing, zij hoeven hier niets voor te doen.

 

Omdat een groot aantal van ons niet in de wijk Sloten en / of Nieuw Sloten wonen, staan onze auto’s niet geregistreerd in deze wijk en krijgen wij dus ook geen ontheffing. Hierdoor zullen wij bij een registratie van één van de camera’s automatisch een bekeuring volgen van maar liefst € 90,00. Dit is natuurlijk “zonde geld”, geld dat wij maar al te graag aan onze tuin willen besteden.

 

Invloed uitoefenen op deze plannen

Het is nog een voorstel dus de gemeente moet nog een besluit nemen. Daarom is er de mogelijkheid om enigszins invloed uit te oefenen op dit voorstel. Op de site van de gemeente Amsterdam kan je een enquête invullen waar je je mening kunt geven en voorstellen kunt doen voor andere oplossingen. (https://www.amsterdam.nl/aker-sloten-nieuw-sloten/slimme-camera-sloten-nieuw-sloten/?utm_source=amsterdam.nl&utm_medium=internet&utm_campaign=bereikbaarslotennieuwsloten&utm_content=redirect) De oproep is dan ook om dat te doen als je iets van deze plannen vindt. Wij kunnen dan altijd tegen onszelf zeggen dat wij alle mogelijkheden hebben benut om onze mening te geven.

 

De meest gestelde vragen en 

antwoorden kan je hier vinden:

Vraag en antwoord Aanpak Sloten 

en Nieuw Sloten - Gemeente Amsterdam: 

www.amsterdam.nl/aker-sloten-nieuw-

sloten/vraag-antwoord-aanpak-sloten-

nieuw/

 

 

Een aantal activiteiten op Tuinpark Lissabon zijn voorlopig gepauzeerd.


Freubelclub

 Gepauzeerd

 

 

 

Klaverjassen

 

Gepauzeerd

 

 

Bingo

Gepauzeerd

  

Tuindiner

Gepauzeerd

 

 

 

 

Openingstijden winkel

Elke zaterdag van 10.00 u tot 11.30 uur

 

Voor gasflessen, tuinaarde en nog veel meer. Kom eens gezellig langs.

 

 

 

Baggeren

Er mag weer gebaggerd worden