Nieuws

Mei 2021

Stand van zaken Uitvoeringsstrategie gemeente Amsterdam

 

De onderhandelingen tussen de Bond van Volkstuinders en de gemeente Amsterdam zijn nog in volle gang en beginnen zijn eindconclusie te bereiken. De gemeente heeft namelijk haast. De wethouder wil dat de gemeenteraad een besluit neemt over haar Uitvoeringsstrategie Volkstuinparken voor de zomervakantie. Het Bondsbestuur verwacht dat de wethouder op 4 mei haar definitieve standpunt gaat innemen. Dat betekent dus dat alle volkstuinders goed moeten opletten de komende weken. Want misschien moeten wij weer in actie komen. De actie is dan nodig om te voorkomen dat de gemeenteraad de Uitvoeringsstrategie gaat goedkeuren.

Want hoe staat het er inhoudelijk voor? Het belangrijkste punt van onderhandeling is nu de huurverhoging: de gemeente heeft een huurverhoging voorgesteld van 100%, dus van € 0,48 per m2 naar € 0,96 per m2. De Bond wil geen enkele huurverhoging accepteren omdat zij een gedegen onderbouwing van de huurverhoging mist: de gemeente kan niet goed uitleggen waarvoor zij de huurverhoging doorvoert en hoe zij de huurverhoging berekent. De Bond van Volkstuinders heeft daarom, in overleg met de tuinparkbesturen, besloten een rechtzaak te beginnen als de gemeente de huurverhoging toch doorvoert.

Een aantal acitviteiten zijn weer gestart!


Freubelclub

Weer gestart! Klik hier voor informatie.

 

 

 

Klaverjassen

 

Gepauzeerd

 

 

Bingo

Weer gestart!

Klik hier voor informatie.

  

Tuindiner

Gepauzeerd

 

 

 

 

Openingstijden winkel

De tuinwinkel is nu gesloten

 

 

 

 

 

Baggeren

Er mag weer gebaggerd worden