2017

De vlindertuin nadert zijn voltooiing. Het bloemzaad is binnengekomen en de contouren van het beestjeshotel zijn klaar. Achter de vlindertuin een kleine takkenwal om de vlinders in te laten schuilen bij slecht weer. Tevens is dat een goede overwinteringsplaats

We kregen van Roos Broersen van de AVVN een mooie vaste zonnebloem, de Helianthus “Lemon Queen”. Een echte bijen- en vlinderlokker. Zo gauw de echte kou uit de lucht is krijgt hij een plaatsje in de vlindertuin.Tegenover de boomgaard wordt een kweektuin aangelegd. Het gras is afgeplagd en de plaggen zijn omgekeerd gestapeld zodat er een soort bankje ontstaat. Hier zal dan weer gras gaan groeien en zo kunnen we straks op het gras zitten. Om de plaggen een beetje te steunen hebben we met wilgentakken de contouren aangegeven. Van boomstammen hebben we bakken gemaakt en deze gevuld met schors. Hieroverheen komt dan compost. De werkploeg van afgelopen zaterdag (17 maart) heeft zeer hard gewerkt en nog 2 zaterdagen en dan is ook dit project klaar en kunnen de eerste stekken de grond in.

Achter het stapelmuurtje bij de ingang is compost opgebracht door de werkploeg van afgelopen zaterdag en kunnen we nu beginnen met het in vorm brengen van de theetuin. Er komt een speciebak die wordt ingegraven waarin we munt gaan planten. Dit vanwege de woekerende eigenschap van dit kruid. Eromheen kunnen dan andere kruiden komen die geschikt zijn om thee van te zetten.

Op zaterdagmiddag 17 maart hadden we in de Stake een workshop over diervriendelijk tuinieren en beestjeshotels. Roos Broersen gaf een interessante presentatie over de kringloop tussen planten en dieren. Ze stuurde een mooie samenvatting die op de site zal worden gepubliceerd.

Er volgen dit jaar nog 2 workshops: “Natuurlijk tuinieren op veengrond” en “Zelf compost maken”. De data zijn nog niet bekend maar ik houd u op de hoogte via deze nieuwsbrief.