Informatie

Op woensdag 10 april 2019 worden de paden geëgd. Zoals in de laatste nieuwsbrief is toegelicht, doen we dit in voorbereiding van de keuring voor het Natuurlijk Tuinieren-keurmerk op 17 april a.s. Door een week van te voren te eggen, hopen wij dat iedereen nog de gelegenheid heeft het pad bij zijn of haar tuin onkruidvrij te maken voor de keuring.

Zoals u allen weet proberen we op tuinpark Lissabon het keurmerk “Natuurlijk Tuinieren” te halen. Dit keurmerk wordt gegeven door de AVVN. Vele tuinparken zijn ons al voorgegaan zoals bijvoorbeeld Amstelglorie en Ons Buiten. Beide parken werden bedreigd door woningbouwplannen van de gemeente. Gelukkig zijn die nu van de baan en een van de redenen is ongetwijfeld dat deze parken van grote ecologische betekenis zijn voor de stad.

Op Lissabon zijn we al heel lang ecologisch verantwoord bezig maar het bewijs daarvan hebben we nog niet. Als alles goed gaat krijgen wij volgend jaar het keurmerk. Het streven is om meteen alle vier de stippen te bemachtigen!